Kogemused

Loe vaimse tervise esmaabi koolitusel osalenute kogemusi.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi?

Minu lapsed alustasid sel aastal kooliteed ning olles palju kuulnud lugusid laste ärevushäiretest ning depressioonist, tundsin, et tahan ennetavalt ennast harida, et mul oleks võimalik oma lapsi aidata, kui neil peaksid kunagi tekkima mured, mille korral vaimse tervise esmaabist võiks kasu olla.
Samuti olen unistanud, et ka koolides võiks vaimse tervisega seotud teemadel laste ja noortega rohkem rääkida, et nad juba varakult leiaksid enda jaoks parimad viisid, kuidas ennast stressirohketes olukordades toetada ning et nad oma sisemaailma ja tundeid paremini teadvustaksid.

Mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Minu jaoks oli üllatus, et enamus vaimse tervise probleemidest ilmneb juba enne 25ndat eluaastat. Seega, sain veelgi enam kinnitust kui oluline on, et lapsed juba varakult õpiksid tundma võimalusi oma vaimse tervise eest hoolitsemiseks. Samuti sain kinnitust sellele, milline võimas jõud on lihtsalt kellegi ära kuulamisel. Õppisin tundma võimalusi, kuidas läheneda inimesele, kellel võib olla vaimse tervisega soetud probleem ning erinevaid samme, mida tema toetamiseks kasutada.
Väga inspireeriv oli positiivse psühholoogia lähenemine iseenda või kellegi teise toetamiseks.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud?

Olen rohkem tähelepanu pööranud positiivse psühholoogia nö nippidele ehk et püüdnud erinevates keerukates olukordades leida üles positiivne variant olukorda vaadelda ning meenutada seda, mis on varem aidanud. Samuti olen laste murede korral püüdnud veidi teistmoodi neile läheneda ja nende vajadusi uurida. Olen püüdnud enam keskenduda lihtsalt kuulamisele ja mitte lahenduse otsimisele või õpetamisele.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi?

Koolitusele tõi mind lõpuks koostöö Peaasi.ee-ga. Aga tegelikult olin selle koolituse peale juba ka varasemalt mõelnud, tundes iseenda kogemuses ära hetki, kus oleksin ise vajanud, et keegi oskaks lihtsalt ära kuulata, õigeid küsimusi esitada ja õigesse kohta suunata.

Mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Sain koolitusel kinnitust sellele, mida olin juba varem kahtlustanud – tihti kõige parem asi, mida me saame teha, on teisi lihtsalt ära kuulata. Ja kuidas see on peaaegu alati olulisem kui ise nõu andmine. Lihtsalt olla olemas. Kui sinna juurde lisada ka baasteadmised erinevate psühholoogiliste raskuste eripäradest, siis on kokkuvõttes ka rohkem julgust aktiivselt sekkuda ja abi pakkuda, mis päriselt ka rohkem kasu kui kahju teeb.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud?

Pärast koolitust olen hakanud rohkem märkama hetki enda ümber, kus mitte kippuda nõu andma, vaid lasta inimestel ise rääkida, pikalt. Ja vajadusel suunata headesse kohtadesse, kust juba professionaalset abi saada.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Koolitusele tõi mind huvi ja vajadus tundma õppida vaimse tervise teemasid. Üldhariduskoolis on suheterägastik mitmekihiline. Tegin koolis kiusuennetustööd, mistõttu puutusin kokku keeruliste probleemide ja nendele lahenduste otsimisega. Vaimse tervise esmaabi koolituselt sain viieastmelise, põhjalikult lahti räägitud tegevuskava, mis on mind mu töös palju aidanud.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud?

Vaimse tervise esmaabi alaseid teadmisi tuli kasutama hakata üsna kohe pärast koolituse läbimist. Minu abikaasa lahkus pere juurest, mis tõi kaasa valu, segadust ja vajadust vaimse tervise alase abi järele nii mul endal kui lastel. Koolitusel saadud teadmised viisid mind kokku peaasi.ee hoolivate spetsialistidega, kelle toel sain kõigepealt ise piisavalt tugevaks, et seejärel aidata oma lapsi. Oleme nüüd karmi elu õppetunni võrra rikkamad ja hindame kõrgelt vaimset tervist ja selle hoidmise tähtsust.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Kiires igapäevaelus ja tööl puutume kokku väga erinevate inimestega, mõnede puhul võime ka aimu saada, et neil on elus raske olukord, millega on keeruline toime tulla ning mis mõjutab hakkamasaamist ja suhteid ka väljaspool kodu. Nendest teemadest on isegi tuttava inimesega tihti keeruline vestlust alustada, sest kui ta räägib oma murest, siis ei tea, mida öelda ja kuidas aidata. Vaimse tervise esmaabi koolitus annab teadmise, et meil ei peagi olema lahendus teise inimese probleemidele ning et suurim väärtus peitub huvi tundmises ja kuulamises.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Vaimse tervise esmaabi koolitus on andnud mulle julguse küsida inimeselt otse, kas tal on mure ja kas ta soovib seda minuga arutada. Enamasti on nendeks olnud kolleegid, kes on ka kasutanud võimalust ja oma loo ära rääkinud. Minu jaoks on väljakutseks olnud oma arvamuse ja soovituste enda teada jätmine, kuid mida aeg edasi, seda lihtsamaks see muutub. Parimaks tulemuseks on see, et mõne aja pärast, kui inimene on oma murest rääkinud, jõuab ta ise just tema jaoks parima lahenduseni.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Võimalus panustada rahva vaimse tervise heaolusse. Töötan kogemusnõustajana ning igapäevaselt märkan enda ümber inimesi, kes soovivad jagada oma muresid ja vajavad tuge eluraskuste ületamiseks. Vaimse tervise esmaabi koolitus andis rohkesti  teadmisi ja oskusi inimeset vaimse tervise toetamiseks.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Koolitusel omandatud oskused andsid kindlustunde ja teadmised, mida  rakendan oma töös igapäevaselt. Nõustajana annan vajalikke ja sageli ka üsna lihtsaid juhiseid kriisiga toimetulekuks ning samas oskan tänu koolitusele ka ise paremini kriisiolukordi enda ümber märgata ja vajadusel toetada.  Õpitud oskustega olen nii mõnelgi korral leevendanud abivajaja paanikahoogu ning rahustanud suitsiidimõtetega kliendi meeleseisundit. Mõistmine, kuulamine ning vestlused on taastanud abivajaja eneseusu ja inimene on leidnud motivatsiooni elus edasi minemiseks. Tagasiside kliendilt: “Vahel on lihtsalt vaja ennast tühjaks rääkida Juba see, kui keegi sind päriselt kuulab ja mõistab, annab elule uue vaatenurga ning sisemise jõu. Aitäh!”

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Minu soov oli teada saada, kas need võtted, mida ma praegu kasutanud olen, on ikka õiged ja toimivad. Lisaks sellele oli soov saada juurde uusi teadmisi ning aidata kaasa selle suurepärase missiooni täitmisele. Me kõik peaksime olema valmis andma vaimse tervise esmaabi – kas siis teistele või ka iseendale.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Olen võtnud end kokku ja mõne oma lähedasega rääkinud, kellega muidu poleks ehk julgenud. Ma sain juurde enesekindlust, et kindlasti peab lähenema, kui sa näed, et inimesel on mure. Lisaks sellele oskan peale koolitust ka omaenda mõtteid ja emotsioone paremini tõlgendada – see on olnud üks väga põnev ja arendav protsess!

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Olen läbinud kogemusnõustaja baas ja täiendkoolituse. Pikki aastaid kogesin vaimset vägivalda. Olin pikki aastaid enda murega üksi, sellest ka soov teisi aidata. Läbisin erinevaid eneseabi koolitusi sealhulgas vaimse tervise esmaabi koolituse.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Väga palju on inimesi kes ei julge enda murest rääkida . Kui sa märkad, kuulad, toetad ja inimene saab aru ,et ta ei ole enda murega üksinda. Olen aidanud noort naist kellel on olnud väga madal enesehinnang, peresuhted halvad. Pere toetus puudus. Praegu on ta väga enesekindel.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Tänapäeva kiire töötempo ja pidev kontaktis ning onlines töömeetodid on küll väga efektiivsed, kuid samas varitseb meid üha enam oht, et kõrge nõudlikkusega iseendi suhtes töötame üle. Suur oht läbi põleda on erinevate ametialade esindajatel, ei ole vahet, kas oled  juht ja peamine põhjus on kõrge vastutus, või oled näiteks klienditeenindaja ja suur stressor on pidev suhtlemine ja oma rahulolematust väljaelav klient. Kuna oleme peresõbralik ettevõte ja teame, et inimene koos oma perega on üks tervik, tahame olla  oma töötajatele toeks ka keerulisemates töö- ja elusituatsioonides. Meie töö mõjutab meie meeleolu ka koju pere juurde minnes, seega on oluline, et töömured saab tööjuures ka lahendada. Vaimse tervise esmaabi koolitusel sain kindlust, et ka tööandja saab anda oma töötajale vaimse tervise esmaabi ja selleks ei pea olema psühhoterapeut. kindlad võtted ja harjutatud oskused koolitusel andsid selleks hea aluse. Aitäh teie tiimile selle olulise teemaga tegelemise ja edasiandmise eest!

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Esmalt tarkust juurde ja kinnitust oma teadmisele, et kuulamine on üks eriti oluline oskus ja tihtipeale võtmetähtsusega ka vaimse tervise esmaabi andmisel. Inimene tunneb, et teda märgatakse, ta on oluline ja ta ei ole üksi. Oleme peale minu poolt läbitud vaimse tervise esmaabi kursust saatnud oma ettevõtest samale  kursusele veel huvilisi, kes ise vaimse tervise teemade vastu huvi tunnevad ja on valmis oma kolleegidele toeks olema. Nii on meil moodustunud väike vaimse tervise esmabi võrgustik ja igaüks, kellel soov pöörduda, leiab endale sobiva inimese.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Olen vaimse tervise esmaabi koolitusel käinud kahel korral (ühel korral sain tänu kooli juhtkonna toetavale hoiakule ka kolleegidele selle koolituse), lisaks osalesin eriolukorra ajal veebikoolitusel. Näen tööalaselt palju vaimselt katkiseid/vaimse tervise häiretega inimesi (nii õpilaste, kolleegide kui lapsevanemate seas)ja kuna abi vaimse tervise parandamiseks on tihti keeruline saada, pidasin vajalikuks oma teadmisi selles valdkonnas suurendada. Sain kindlust, et kõige hullem on reageerimata jätmine, tuleb märgata ja sekkuda.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Olen neid oskusi ikka praktiseerinud, ka enne koolitust. Nägin sel suvel ühte tüdrukut, kes  lahkus meie koolist enne põhikooli lõppu mõni aasta tagasi. Ärevushäire ja paanikahoogude tõttu oli tal raske kooliasjadega rea peal püsida ning tekkisid ka konfliktid õpetajatega. Olin sel hetkel nö puhvri rollis kuulates ära kõik osapooled ja vahendades vajalikku infot. Tüdruku jaoks oli siis parim lahendus koolivahetus. Nüüd tutvustas ta mind oma sõbrannale sõnadega: “ta oli ainuke inimene koolis, kes minust hoolis!” See lause liigutas ning tegi pisut nukraks, sest tegelikult oli neid inimesi oluliselt rohkem, kellele tema käekäik korda läks. Ju ma siis olin tema jaoks õigel ajal õiges kohas ning oskasin anda õiged õlekõrred. 

Kõige tähtsam iseenda jaoks hinnangutevaba suhtumine inimestesse, osavõtlik kuulamine ning vajadusel aitamine abi otsimisel.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Sage kokkupuutumine tavaelus ja ka koolitöös inimestega, kel ilmnevad raskused iseenda tujude ja stabiilse vaimse meeleseisundi hoidmisel.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Jälgin ehk teadlikumalt ise enda reaktsioone suhtlemises ja püüan mitte teiste probleeme oma õlule võtta. Mind aitas koolitusel saadud tõdemus, et  ei saa ennast süüdistada kui ei jaksa aidata, vaid tuleb julgeda suunata abi otsima spetsialistide juurde.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Väga palju on ette tulnud olukordi, kus saan aru et inimesel on mure, kuid ma ei ole osanud antud olukorras käituda. Vaimse tervise koolitusel sain juurde enesekindlust julgemalt teistele toeks olla. Õppisin ka enda kohta väga palju juurde. Sain aru et tundeid tuleb välja elada mitte enda sisse hoida ja abi küsimises ei ole midagi häbiväärset ega piinlikku.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Olen olnud toeks suitsiidsele tuttavale, kellega igapäevaselt kontakti hoidsin. Julgustasin teda minema professionaali poole. Tegutsenud kiirelt kiirabi kutsudes, kui kuulsin telefonivestluses, et nüüd on kõik, lõpp. Peale koolitust olen osanud teisi aidates ka ennast rohkem hoida. 

Hetkel läheb tuttaval aina paremini ning näen kuidas ta iga päevaga aina rohkem eluröömust pakatab. 

Väga palju on koolitusel räägitu abiks olnud ka noortega suheldes. Märkan teatud käitumisi ja erinevaid kõnemaneere.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Seoses oma tööga vajan ikka ja jälle meeldetuletust erinevate vaimse tervise teemade kohta ja ka seda kuidas motiveerida ja julgustada inimesi õigel ajal abi otsima ja oma probleeme märkama.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Saan kasutada igapäevaselt tööl vaimse tervise teemadega kokku puutudes, olen planeerinud meie lasteaia õpetajatele koolituse läbiviimist vaimse tervise teemadel, sest nemad puutuvad otseselt igapäevaselt kokku laste ja lastevanematega või oskavad ka kolleege kuulata ja nende muresid märgata.