Lood

Kuidas on vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud saadud oskuseid kasutanud?

Töökollektiivis, kui kellelgi tundub olevat mure, julgen rohkem otse küsida, kas midagi on juhtunud või saan abiks olla. Varem oleksin pigem enne teiste kolleegidega arutanud.

Jälgin rohkem koduseid, palun rääkida, kui näen ja tunnen, et miskit on hingel või miskit vaevab.

Rahustasin närvivapustuse saanud õpilase edukalt maha.

Kasutan vaimse tervise haavatavusega inimese puhul tegevuskava 5 sammu. Samuti sain koolituselt teadmisi abivajavate abistamiseks kuni professionaalse abi saamiseks.

Olen hakanud rohkem oma töökaaslaste ja noorte käitumist tähele panema. Kui neid miski muretsema, närviliseks või kartma paneb. Oskan nendega suheldes ise rahulikuks jääda ning tean kuidas saaks neid aidata.

Lapse lasteaia abiõpetaja on algusest peale tundunud natukene teistsugune - pelgab inimesi, ei vaata otsa, harjub inimestega kaua, on närviline. Peale koolitust jõudsin mõttele, et ehk on seal taga midagi muud- mured/ pinged kodus, lapsepõlvest jne. Suhtlesin sellel teemal lasteaia direktoriga ning sain oma mõtetele kinnitust. Palusin ōpetajale rohkem tähelepanu pöörata ja teda aidata, et lapsed tema probleemide ja murede pärast ei peaks kannatama. Kui enne olin sellise olemise ja käitumise peale häiritud, siis nüüd olen kaastundlikum.

Oleme oma asutuses teinud väikese ülevaate võtetest ja õpetanud oma kollektiivi näpunäidetega, et märgata vaimse tervise probleeme. Lisaks, olen saanud klienditöös ja isiklikus elus seda rakendada. -Märkan rohkem enda puhul ka, kus teen vigu, mis takistavad inimese aitamist.

Märkan rohkem enda puhul ka, kus teen vigu, mis takistavad inimese aitamist.

Tänu sellele koolitusele leidsin julguse küsida enesetapuplaanide kohta. Sain tohutult julgust ja teadsin, et teen õiget asja. Aitäh!

Konfliktsete situatsioonide ajal, kui emotsioonid on laes proovin ise neutraalseks jääda ja kuulata, ei vala õli tulle. Hiljem, kui kõik on rahunenud saab kaine mõistusega uuesti alustada.

Sildistamine, eelarvamuslike seisukohtade võtmine on rohkem silma hakanud ning olen omalt poolt olukorda püüdnud lahendada, kommenteerida, tähelepanu sellele pööranud.

Olen abiks olnud eelkõige enda sugulasel ja ka ühel kolleegil. Koolitusest oli palju abi- mida teha, kui oled märganud abivajajat ja kuidas aidata ning millest tuleks hoiduda abi andmisel.

Olen osanud märgata kohti kus inimesele on vaja infot, kuidas edasi liikuda. Oma last olen saanud rohkem aidata, sest tema oli minu põhiline motivaator sellele koolitusele tulemiseks. Aga samas olen jätkuvalt põrganud kokku olukordadega, kus justkui oleks olemas süsteem, et abi anda, on olemas abivajaja, aga need kaks liiguvad justkui paralleelmaailmades.

Loe lühiintervjuusid vaimse tervise esmaabi koolitusel osalenutega

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Tänapäeva kiire töötempo ja pidev kontaktis ning onlines töömeetodid on küll väga efektiivsed, kuid samas varitseb meid üha enam oht, et kõrge nõudlikkusega iseendi suhtes töötame üle. Suur oht läbi põleda on erinevate ametialade esindajatel, ei ole vahet, kas oled  juht ja peamine põhjus on kõrge vastutus, või oled näiteks klienditeenindaja ja suur stressor on pidev suhtlemine ja oma rahulolematust väljaelav klient. Kuna oleme peresõbralik ettevõte ja teame, et inimene koos oma perega on üks tervik, tahame olla  oma töötajatele toeks ka keerulisemates töö- ja elusituatsioonides. Meie töö mõjutab meie meeleolu ka koju pere juurde minnes, seega on oluline, et töömured saab tööjuures ka lahendada. Vaimse tervise esmaabi koolitusel sain kindlust, et ka tööandja saab anda oma töötajale vaimse tervise esmaabi ja selleks ei pea olema psühhoterapeut. kindlad võtted ja harjutatud oskused koolitusel andsid selleks hea aluse. Aitäh teie tiimile selle olulise teemaga tegelemise ja edasiandmise eest!

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Esmalt tarkust juurde ja kinnitust oma teadmisele, et kuulamine on üks eriti oluline oskus ja tihtipeale võtmetähtsusega ka vaimse tervise esmaabi andmisel. Inimene tunneb, et teda märgatakse, ta on oluline ja ta ei ole üksi. Oleme peale minu poolt läbitud vaimse tervise esmaabi kursust saatnud oma ettevõtest samale  kursusele veel huvilisi, kes ise vaimse tervise teemade vastu huvi tunnevad ja on valmis oma kolleegidele toeks olema. Nii on meil moodustunud väike vaimse tervise esmabi võrgustik ja igaüks, kellel soov pöörduda, leiab endale sobiva inimese.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Olen Raplamaa tervisedendaja ning soovin, et Raplamaal oleks palju vaimse esmaabi teadmiste ja oskustega inimesi, meil on koolitused toimunud juba paar aastat ja läbisin ka ise kursuse, et tervisedendajana olla teadlikum ja pädevam. Ja et ma ka teaks, mis kursus see on ja kellele seda ka veel soovitada ja keda sihtida.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud?

Viisin läbi oma kolleegidele (töötame 5-kesi)kursusel õpitud metoodika abil oma organisatsiooni psühhosotsiaalse keskkonna analüüsi – rääkisime, mis meile meeldib, mida oleks vaja parendada. Tänu koolitusmaterjalidele sai igaüks teha väikese skeemi ja selle baasilt tagasisidet anda. Arvan, et sellest oli meie väikesele kollektiivile palju kasu, sest saime metoodiliselt “auru välja lasta”. Tõime kollektiiviga – igaüks individuaalselt- välja plussid ja miinused ning katsusime oma miinuseid ära lahendada. Igaljuhul oli töökollektiiv väga hakkamas ja saime sellest palju kasu (saime südamelt kõik ära rääkida). Koolitusel sain veel teada, et ma olen kriisisituatsioonides käitunud õigesti, osanud märgata ja tegutsenud intuitiivselt õigesti.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Kevadised (2020) sündmused tõid selgelt esile, kui oluline on osata säilitada vaimset stabiilsust ning märgata abivajajat. Täiskasvanute koolitaja ja sotsiaalvaldkonna üliõpilasena olen tajunud teravalt, et suures osas põhjustab täiskasvanute elu- ja õpiraskusi vaimse tervise abi (sh esmaabi) vähene kättesaadavus. Seetõttu kõnetas mind väga Sotsiaalkindlustusameti üleskutse liituda tervishoiu ja sotsiaalala vabatahtlike registriga ning panustada psühholoogilise kriisiabi projekti. Koolituste käigus saadud teadmiste baasil olen veendunud, et vaimse tervise esmaabi võtteid peaksid valdama kõik tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas tegevad spetsialistid. Minu jaoks oli üllatav teadmine, et vaimse tervise esmaabi pole professionaalne nõustamine ning üsna lihtsate võtete abil on võimalik abivajajat kriitilisel hetkel tõhusalt toetada. Samuti oli hea meelde tuletada, kui oluline on kriisis inimese (aktiivne) kuulamine.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Kuna abi vajav inimene üldjuhul ei julge ega oska abi otsida, siis peab kogukond olema valmis märkama, et info abi saamise võimaluste kohta jõuaks abivajajani ning info abivajajast spetsialistideni. Olen oma koolitustel õppija abivajadust märgates rakendanud õpitud võtteid. Näiteks normaliseerinud äreva inimese jaoks tema sees toimuvat ning andnud infot erinevate võimaluste suhtes olukorra parandamiseks. Minu hinnangul ja kogemuse põhjal on üks olulisemaid aspekte abivajaja julgustamine, sest hirmu ületamise kaudu saab inimene tagasi kontrolli ning lootuse.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Koolitusele tõi mind huvi ja vajadus tundma õppida vaimse tervise teemasid. Üldhariduskoolis on suheterägastik mitmekihiline. Tegin koolis kiusuennetustööd, mistõttu puutusin kokku keeruliste probleemide ja nendele lahenduste otsimisega. Vaimse tervise esmaabi koolituselt sain viieastmelise, põhjalikult lahti räägitud tegevuskava, mis on mind mu töös palju aidanud.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud?

Vaimse tervise esmaabi alaseid teadmisi tuli kasutama hakata üsna kohe pärast koolituse läbimist. Minu abikaasa lahkus pere juurest, mis tõi kaasa valu, segadust ja vajadust vaimse tervise alase abi järele nii mul endal kui lastel. Koolitusel saadud teadmised viisid mind kokku peaasi.ee hoolivate spetsialistidega, kelle toel sain kõigepealt ise piisavalt tugevaks, et seejärel aidata oma lapsi. Oleme nüüd karmi elu õppetunni võrra rikkamad ja hindame kõrgelt vaimset tervist ja selle hoidmise tähtsust.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Kiires igapäevaelus ja tööl puutume kokku väga erinevate inimestega, mõnede puhul võime ka aimu saada, et neil on elus raske olukord, millega on keeruline toime tulla ning mis mõjutab hakkamasaamist ja suhteid ka väljaspool kodu. Nendest teemadest on isegi tuttava inimesega tihti keeruline vestlust alustada, sest kui ta räägib oma murest, siis ei tea, mida öelda ja kuidas aidata. Vaimse tervise esmaabi koolitus annab teadmise, et meil ei peagi olema lahendus teise inimese probleemidele ning et suurim väärtus peitub huvi tundmises ja kuulamises.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Vaimse tervise esmaabi koolitus on andnud mulle julguse küsida inimeselt otse, kas tal on mure ja kas ta soovib seda minuga arutada. Enamasti on nendeks olnud kolleegid, kes on ka kasutanud võimalust ja oma loo ära rääkinud. Minu jaoks on väljakutseks olnud oma arvamuse ja soovituste enda teada jätmine, kuid mida aeg edasi, seda lihtsamaks see muutub. Parimaks tulemuseks on see, et mõne aja pärast, kui inimene on oma murest rääkinud, jõuab ta ise just tema jaoks parima lahenduseni.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Võimalus panustada rahva vaimse tervise heaolusse. Töötan kogemusnõustajana ning igapäevaselt märkan enda ümber inimesi, kes soovivad jagada oma muresid ja vajavad tuge eluraskuste ületamiseks. Vaimse tervise esmaabi koolitus andis rohkesti  teadmisi ja oskusi inimeset vaimse tervise toetamiseks.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Koolitusel omandatud oskused andsid kindlustunde ja teadmised, mida  rakendan oma töös igapäevaselt. Nõustajana annan vajalikke ja sageli ka üsna lihtsaid juhiseid kriisiga toimetulekuks ning samas oskan tänu koolitusele ka ise paremini kriisiolukordi enda ümber märgata ja vajadusel toetada.  Õpitud oskustega olen nii mõnelgi korral leevendanud abivajaja paanikahoogu ning rahustanud suitsiidimõtetega kliendi meeleseisundit. Mõistmine, kuulamine ning vestlused on taastanud abivajaja eneseusu ja inimene on leidnud motivatsiooni elus edasi minemiseks. Tagasiside kliendilt: “Vahel on lihtsalt vaja ennast tühjaks rääkida Juba see, kui keegi sind päriselt kuulab ja mõistab, annab elule uue vaatenurga ning sisemise jõu. Aitäh!”

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Minu soov oli teada saada, kas need võtted, mida ma praegu kasutanud olen, on ikka õiged ja toimivad. Lisaks sellele oli soov saada juurde uusi teadmisi ning aidata kaasa selle suurepärase missiooni täitmisele. Me kõik peaksime olema valmis andma vaimse tervise esmaabi – kas siis teistele või ka iseendale.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Olen võtnud end kokku ja mõne oma lähedasega rääkinud, kellega muidu poleks ehk julgenud. Ma sain juurde enesekindlust, et kindlasti peab lähenema, kui sa näed, et inimesel on mure. Lisaks sellele oskan peale koolitust ka omaenda mõtteid ja emotsioone paremini tõlgendada – see on olnud üks väga põnev ja arendav protsess!

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Olen läbinud kogemusnõustaja baas ja täiendkoolituse. Pikki aastaid kogesin vaimset vägivalda. Olin pikki aastaid enda murega üksi, sellest ka soov teisi aidata. Läbisin erinevaid eneseabi koolitusi sealhulgas vaimse tervise esmaabi koolituse.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Väga palju on inimesi kes ei julge enda murest rääkida . Kui sa märkad, kuulad, toetad ja inimene saab aru ,et ta ei ole enda murega üksinda. Olen aidanud noort naist kellel on olnud väga madal enesehinnang, peresuhted halvad. Pere toetus puudus. Praegu on ta väga enesekindel.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Olen vaimse tervise esmaabi koolitusel käinud kahel korral (ühel korral sain tänu kooli juhtkonna toetavale hoiakule ka kolleegidele selle koolituse), lisaks osalesin eriolukorra ajal veebikoolitusel. Näen tööalaselt palju vaimselt katkiseid/vaimse tervise häiretega inimesi (nii õpilaste, kolleegide kui lapsevanemate seas)ja kuna abi vaimse tervise parandamiseks on tihti keeruline saada, pidasin vajalikuks oma teadmisi selles valdkonnas suurendada. Sain kindlust, et kõige hullem on reageerimata jätmine, tuleb märgata ja sekkuda.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Olen neid oskusi ikka praktiseerinud, ka enne koolitust. Nägin sel suvel ühte tüdrukut, kes  lahkus meie koolist enne põhikooli lõppu mõni aasta tagasi. Ärevushäire ja paanikahoogude tõttu oli tal raske kooliasjadega rea peal püsida ning tekkisid ka konfliktid õpetajatega. Olin sel hetkel nö puhvri rollis kuulates ära kõik osapooled ja vahendades vajalikku infot. Tüdruku jaoks oli siis parim lahendus koolivahetus. Nüüd tutvustas ta mind oma sõbrannale sõnadega: “ta oli ainuke inimene koolis, kes minust hoolis!” See lause liigutas ning tegi pisut nukraks, sest tegelikult oli neid inimesi oluliselt rohkem, kellele tema käekäik korda läks. Ju ma siis olin tema jaoks õigel ajal õiges kohas ning oskasin anda õiged õlekõrred. 

Kõige tähtsam iseenda jaoks hinnangutevaba suhtumine inimestesse, osavõtlik kuulamine ning vajadusel aitamine abi otsimisel.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Sage kokkupuutumine tavaelus ja ka koolitöös inimestega, kel ilmnevad raskused iseenda tujude ja stabiilse vaimse meeleseisundi hoidmisel.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Jälgin ehk teadlikumalt ise enda reaktsioone suhtlemises ja püüan mitte teiste probleeme oma õlule võtta. Mind aitas koolitusel saadud tõdemus, et  ei saa ennast süüdistada kui ei jaksa aidata, vaid tuleb julgeda suunata abi otsima spetsialistide juurde.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Väga palju on ette tulnud olukordi, kus saan aru et inimesel on mure, kuid ma ei ole osanud antud olukorras käituda. Vaimse tervise koolitusel sain juurde enesekindlust julgemalt teistele toeks olla. Õppisin ka enda kohta väga palju juurde. Sain aru et tundeid tuleb välja elada mitte enda sisse hoida ja abi küsimises ei ole midagi häbiväärset ega piinlikku.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Olen olnud toeks suitsiidsele tuttavale, kellega igapäevaselt kontakti hoidsin. Julgustasin teda minema professionaali poole. Tegutsenud kiirelt kiirabi kutsudes, kui kuulsin telefonivestluses, et nüüd on kõik, lõpp. Peale koolitust olen osanud teisi aidates ka ennast rohkem hoida. 

Hetkel läheb tuttaval aina paremini ning näen kuidas ta iga päevaga aina rohkem eluröömust pakatab. 

Väga palju on koolitusel räägitu abiks olnud ka noortega suheldes. Märkan teatud käitumisi ja erinevaid kõnemaneere.

Mis Sind vaimse tervise esmaabi koolitusele tõi ja mida kasulikku/uut enda jaoks koolitusel teada said?

Seoses oma tööga vajan ikka ja jälle meeldetuletust erinevate vaimse tervise teemade kohta ja ka seda kuidas motiveerida ja julgustada inimesi õigel ajal abi otsima ja oma probleeme märkama.

Kuidas oled vaimse tervise esmaabi oskuseid pärast koolitust kasutanud? 

Saan kasutada igapäevaselt tööl vaimse tervise teemadega kokku puutudes, olen planeerinud meie lasteaia õpetajatele koolituse läbiviimist vaimse tervise teemadel, sest nemad puutuvad otseselt igapäevaselt kokku laste ja lastevanematega või oskavad ka kolleege kuulata ja nende muresid märgata.