Vaimse tervise esmaabi sertifikaadiga koolitajad 

Vaimse tervise esmaabi koolitusi viivad ellu vaimse tervise esmaabi koolitajad, kellele on MTÜ Peaasjade poolt antud vastav tähtajaline sertifikaat. 

Anna on õppinud psühholoogiat ja Tallinna Ülikooli magistriõppes sotsiaalteaduseid. Ta on töötanud 14 aastat Tallinna Lastehaiglas kliinilise psühholoogi ja pereterapeudina, nüüd tegutseb samas ametis Confido Meditsiinikeskuses.

Viimastel aastatel on Anna erihuviks olnud söömishäirega noorte ning nende perede toetamine.
Lisaks on Anna MTÜ Peaasjad koolitaja. Ta koolitab mitmesugustel vaimse tervise teemadel erinevaid sihtgruppe. Näiteks on ta teinud koolitusi vaimse tervise hoidmise, vaimse tervise esmaabi, söömishäirete, tööstressi ja läbipõlemise teemadel ning kanepi mõjust vaimsele tervisele. Enda vaimse tervise hoidmiseks meeldib Annale veeta aega koos lähedaste ja sõpradega, käia looduses, trennis, nautida head toitu.

Umberto Dorus on hariduselt sotsiaalpedagoog, lisaks on ta õppinud sotsiaalpoliitikat. Viimased 15 aastat on ta töötanud koolitaja, õpetaja ja nõustajana.

Umberto Doruse huviks vaimse tervise valdkonnas on vaimse tervise esmaabi, meeste vaimne tervis, lapsevanemlus ning lisaks psüühikahäirete või erivajadustega laste aitamine. MTÜ Peaasjade juures tegeleb ta lisaks koolitamisele nõustamise ning noortele oskuste treeningu läbiviimisega.

Enda vaimset tervist hoiab ta lastega mängides ja koos perega aega veetes. Lisaks võtab ta teadlikult aega  sportimiseks, metsas käimiseks, raamatute lugemiseks ning igapäevaselt puhkehetkedeks. Ka meeldib talle teha hingamisharjutusi ja nautida külma dušši.

Elina on ametilt psühholoog ning spordi- ja esinemispsühholoogia konsultant. Tal on üle 20ne aasta koolitajakogemust, harides erinevaid sihtgruppe ametnikest sportlasteni. Oma koolitustel armastab ta keskenduda tõenduspõhistele, kuid praktilistele ja positiivsetele soovitustele. 

Vaimse tervise hoidmiseks harjutab teadlikult kolme positiivse psühholoogia võtet: treenib tänulikkust, harjutab heategusid ning peab päevikut.

Ailen on kliiniline psühholoog, kes on töötanud pikalt Peaasi.ee-s e-nõustaja ja koolitajana ning psühhiaatriakliinikutes noorukite ja lastega. On läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe.

Oma vaimset tervist hoiab Ailen ratsutades, laste ja lähedastega aega veetes ning lugedes ja õppides.

Merilin on kasvatuspsühholoog (MSc), koolitaja ja @jesslapsed vanemahariduse edendaja. Merilin tegeleb süvitsi interdistiplinaarse feminismiga ning uurib tervise ja tervislikkusega seotud müüte ja stigmasid meditsiinilisest ja psühholoogilisest vaatevinklist, sekka hulganisti lapsevanemate vaimset tervist, laste aju arengut ja vaimset tervist ning täiskasvanute endi kasvatuspõhimõtete kujunemist.

Eesti Seksuaaltervise Liit tunnustas teda 2020. aasta seksuaaltervise edendaja tiitliga.

Oma vaimset tervist hoiab Merilin sõnumitele mitte vastates, ning enda või sõprade diivanitel logeledes.

Julia töötab psühholoogina Pärnu Haigla psühhiaatria osakonnas ning Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuses. Psühholoogia eriala on ta omandanud Tartu Ülikoolis magistriastmes. Üle kümne aasta on ta olnud psühholoog ka Tartu Maarja Koolis ja -Tugikeskuses, kus ta sai kogemuse töötades raske ja sügava puudega lastega. Erivajadustega lastega töös on olnud tema suureks huviks autismispektrihäire ja aktiivsustähelepanuhäirega laste toimetuleku toetamine.

MTÜ Peaasjades töötab Julia koolitaja ja e-nõustajana. Peamised koolitusvaldkonnad on vaimse tervise esmaabi, stress ja läbipõlemine ning psüühikahäire stigma.

Dina on erialalt sotsiaaltöötaja ja loovterapeut tantsu- ja liikumisteraapia suunal. Vaimse tervise valdkonnas on ta tegutsenud üheksa aastat. Talle südamelähedased teemad on komorbiidsed psüühikahäired ja kitsamalt ka sõltuvusprobleemid.

Vaimset tervist hoiab Dina omandatud teadmisi ja kogemusi oma ellu integreerides ning püüdes olla maksimaalselt tänulik ja väärtustada elu.

Külli on õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd ja psühholoogiat. Tal on magistrikraad eripedagoogikas ja sotsiaalse kaasamise valdkonnas.
Vaimse tervise valdkonnas on tema fookuses inimeste aitamine, kes elavad raske ja/ või pikaaegse vaimse tervise probleemiga. Ta on praktik, CARe (terviklik rehabilitatsioonikäsitlus) metoodika koolitaja ja mentor.
Oma vaimse tervise hoidmiseks on ta loonud endale mõnusa heaolu toetava päeva-, nädala- ja aastarütmi, mis jätab palju valiku- ja otsustamisvabadust. Olulisemad elemendid Külli jaoks on selles rütmis hommikujooga, trenn 3 korda nädalas ja keskkonna vahetusega puhkused 4 korda aastas pööripäeva paiku, kõik ikka pere ja heade inimestega koos.

Tatiana Larina on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia bakalaureuse- ja magistriõppe spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale. Ta on ennast erialaselt täiendanud Moskva Riiklikus Ülikoolis ning Moskva Riikliku Uurimisülikooli Kõrgema Majanduskooli psühholoogia teaduskonnas.
Tatiana töötab igapäevaselt täiskasvanute ja noorukitega. Tema praktiline töökogemus hõlmab tööd Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatrihaiglas laia spektri psüühikahäiretega ning Laste Vaimse Tervise keskuse söömishäirete osakonnas. Lisaks on Tatiana töötanud programmides, mis on suunatud alkoholi ja kanepi tarvitamise vähendamisele või loobumisele. Peamisteks huvipakkuvateks teemadeks töös on meeleolu-, ärevus-, söömis- ja sõltuvushäired. Viimastel aastatel on ta hakanud läbi viia ka vaimse tervise teemalisi koolitusi.

Tuulil on Tartu Ülikoolist magistrikraad kliinilises psühholoogias. Lisaks on tal kognitiiv-käitumusliku teraapia ning co-active coachingu väljaõpe.
Talle pakuvad vaimse tervise valdkonnas huvi vaimse tervise esmaabi ja läbipõlemise teema.
MTÜ-s Peaasjad tegeleb Tuuli lisaks koolitamisele veel ka arendustööga.
Enda vaimset tervist hoiab Tuuli looduses liikudes, joostes, mediteerides ja lähedastega aega veetes.

Gerli on omandanud üldarsti kraadi ning on hetkel arst-resident laste- ja noorukite psühhiaatria erialal. Ta töötab hetkel Peaasi.ee-s e-nõustaja ja noortekeskuse kliinilise nõustajana.

Gerli peab vaimse tervise esmaabi oluliseks vahendiks, mille abil paremini mõista ja toetada ennast ja end ümbritsevaid. Mida rohkem inimesi oskab rakendada vaimse tervise esmaabi põhimõtteid, seda rohkemate Eesti inimeste suured ja väikesed mured on kuuldud.

Oma vaimset tervist hoiab Gerli läbi tantsu ja lähedastega aja veetmise.

Elliko on hariduselt psühholoog, läbinud ka superviisori/coachi väljaõppe. Pikka aega on ta tegelenud peamiselt töönõustamisega erinevates ametirollides: ta on olnud karjäärinõustaja, superviisor, coach. Stress, läbipõlemine ja enda hoidmine on märksõnad, millele ta koolitajana tähelepanu pöörab. Enda vaimset tervist hoiab läbi koorilaulu, reisimise ja mõnusate suhete.

Pärast psühholoogia magistriõppe läbimist on Teili valdavalt töötanud üliõpilastega, olles nii psühholoogi, õppejõu kui ennetustegevuse organiseerija rollis. Peaasjades viib ta läbi vaimse tervise esmaabi koolitusi ja teisi lühikoolitusi.
Teilile südamelähedased teemad on liikumise ja looduse mõju vaimsele tervisele, ärevusega toimetulek ning tähenduslikud lähedussuhted.
Enda vaimset tervist hoiab ta eeskätt läbipaistva kommunikatsiooni abil lähedastega, fredjüssilikult viljakalt mitte midagi tehes ning end liigutades, olgu see siis joogamatil, rattaga linna peal, tantsupõrandal, Tartu öistel tänavatel jalutades, metsas või jõusaalis (“PEAasi, et liigun,” ütleb ta enda kohta!)

Marit on õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd ja Hollandis, Utrechti Ülikoolis sotsiaalpoliitikat (MSc). Praegu on ta läbimas pereteraapia sissejuhatavat kursust. Suurema osa oma tööelust on ta aga pühendanud noortevaldkonda ja noorsootööd arendades. Vaimse tervise valdkonnas on Mariti suur soov panustada laste ja noorte vaimse tervise hoidmisele enne häirete tekkimist, et juhul, kui probleemid ka millalgi tekivad, oleks neil oskus ennast toetada ja julgus abi otsida.

Mariti töö Peaasi.ee-s on igapäevaselt seotud haridusvaldkonna juhtimisega.

Enda vaimse tervise hoidmise osas, tunnistab ta, on veel ruumi arenguks. Aga tema hinge ja aru toidavad kõige enam lugemine, looduses viibimine, uni, toit ja tema inimesed.

Ruudu on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo bakalaureusekraadiga (kunstiajaloolasena) ning Tallinna Ülikooli kultuurikorralduse magistrantuuri. Psühholoogiaalase hariduse omandas ta Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppes ning Tartu Ülikooli magistrantuuris, spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale. Lisaks on ta läbinud erinevate teraapiasuundade koolitusi sissejuhataval tasemel (nendeks on näiteks kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia, lahenduskeskne lühiteraapia, motiveeriv intervjueerimine).
Psühholoogina tegutseb Ruudu kõige laiemas mõttes nõustamisega, ent ühel heal päeval loodab jõuda kliinilise psühholoogia valdkonda. Samuti pakub talle suurt huvi teraapia – üks võluvamaid asju vaimse tervise juures on see, kuidas ka kõige raskemast kohast on võimalik leida tee välja ning see algab väga väikestest sammudest.
Peaasi.ee-s tegutseb ta lisaks koolitamisele ka e-nõustajana.
Enda vaimset tervist hoiab Ruudu liikudes. Lisaks on regulaarne toitumine, piisav uni ning toitvad sotsiaalsed suhted need, mis vaimset tervist kosutavad või tasakaalus hoida aitavad. Kõlab klišeelikult, aga tegemist on tõestatud valemiga.

Nele on lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö bakalaureuse ja magistriõppe (cum laude) ning kõrvalerialana õppinud suhtlemis- ja kommunikatsioonipsühholoogiat. Vaimse tervise valdkonnas alustas ta aastaid tagasi Eluliini vabatahtlikuna ning noorsootöötajana Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriaosakonnas. Noortevaldkonnas ongi Nele suure osa oma tööelust enne Peaasi.ee-ga liitumist tegutsenud.

Nele töö Peaasi.ee-s on igapäevaselt seotud koolituste valdkonna juhtimise ja noorte nõustamisega.

Enda vaimset tervist toetab ta ennekõike looduses liikumisega.

Gea on hariduselt psühholoog, väljaõppes pereterapeut ning õppinud erinevate juhendajate käe all nii Eestis kui Hollandis teadveloleku (mindfulness) tehnikaid, mida aktiivselt ka oma töös rakendab. MTÜ-ga Peaasjad on ta mitmetes rollides olnud seotud juba 7 aastat, millest viimased eeskätt koolitajana. Gea südameteemad nii erialaselt kui eraelus on seotud teadveloleva vanemluse ning loova eneseväljendusega (on see siis joonistades või kirjutades) ning see aitab ka tal endal kõige paremini isikliku hea vaimse tervise ratast veeremas hoida.

Merlel on semiootika ja kultuuriteooria magistrikraad, mille omandamise käigus uuris ta lähemalt seda, kuidas noored Eestis räägivad vaimse tervise ja selle probleemide teemal. Praegu jätkab ta õpingud Tartu Ülikoolis sotsioloogia doktorantuuris, kus tema fookusteemaks on vaimne tervis, abi otsimine ja stigma.

Vaimse tervise valdkonnas paelub Merlet stigma ehk häbimärgistamise temaatika, mis väljendub lisaks hoiakutele sageli ka inimeste keelekasutuses. Seeläbi pakub põnevust seegi, mis on need sõnalised ja praktilised viisid, kuidas pakkuda tuge vaimse tervise raskuste korral. Koolitusi teeb ta sagedasti ka läbipõlemise ennetamise teemal. Lisaks pakub talle huvi ka kõik, mis puudutab isiksushäirete ja söömishäirete kompleksset maailma.

Peaasi.ee-s aitab Merle lisaks koolitamisele teavitusmaterjalide loomise ja ühiskonnauuringute läbiviimisega.

Oma vaimset tervist hoiab sellega, et juhib teadlikult oma töökoormust ja jätab graafikusse ruumi nii hingetõmbeajaks kui ka ootamatusteks. Lisaks püüab igasse päeva mahutada natuke õues liikumist, aega lähedaste ja loomadega ning killuke loomingulisust.

2006. aastal läbis Viktoria vanematele mõeldud kursuse Gordoni perekoolis ja sai aru, et just sellega ta tahabki professionaalselt tegeleda. Täna ongi ta Eesti Gordoni perekooli treener, PREP-paarisuhte koolitaja, programmi “Mitmedimensionaalne pereteraapia” superviisor ning täiskasvanute koolitaja peresuhete teemadel. Tal on lisaks humanitaarainete õpetaja magistrikraad ning ta on lõpetanud ka andragoogika kursuse.

Viktoria on korraldanud aastaid perekooli rasedatele ning viinud läbi ka vanematele mõeldud programmi “Imelised aastad”. Alates 2008. aastast töötab ta raseduskriisi nõustajana Ida-Virumaal ning 2019. aastast erapraksises pereterapeudi ja koolitajana. Peaasjade meeskonnas tegutseb Viktoria koolitajana.

Enda vaimset tervist hoiab Viktoria elust rõõmu tundes: “Ma tõesti armastan elu ja mulle meeldib iga päev elada ja nautida,” sõnas ta. Lisaks armastab ta sõpradega suhtlemist, reisimist ja lugemist.

Minna on vaimse tervise füsioterapeut. Ta õpib hetkel Tartu Ülikoolis psühholoogia magistriõppes. On töötanud nii riigi-, era-, kui kolmandas sektoris terapeudi, nõustaja ja erinevate vaimse tervisega seotud projektide eestvedajana. Hetkel töötab põhikohaga MTÜs Peaasjad, kus üheks lemmikuks tööülesandeks on nõustaja töö noortekeskuses.

Koolitusi on läbi viinud seitse aastat ning tema lemmik teemadeks on stressi maandamine ning keha ja meele koostoimimine praktilises võtmes. Minna hoiab oma vaimset tervist läbi tantsu, muusika, looduse ja hingekosutavate koosolemiste.

Ere on hariduselt psühhiaater. Ta töötab Tallinna Lastehaiglas Laste Vaimse Tervise Keskuses lastepsühhiaatrina. Vaimse tervise valdkonnas huvitavadki teda eriti lastepsühhiaatriat puudutavad teemad. Ere on ka Peaasi.ee asutaja ja juhatuse liige, kes mõtleb organisatsioonid kaasa väga erinevatel teemadel.
Enda vaimset tervist hoiab Ere kõige rohkem suhtlemise ja rõõmsate hetkedega, aga ka omaette olemise ja magamisega. Lisaks proovib ta leida võimalusi liikumiseks.

Psühholoog, perenõustaja

Markkol on psühholoogia magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Teda huvitavad väga motivatsiooniga seotud teemad. Enda vaimse tervise hoidmiseks on Markko loonud pisikesed juba pea nähtamatuks muutunud rutiinid – nendeks on meditatsioon ja sport.

Pereterapeut